Systém oznamovatelů

Tyto informace jsou relevantní pro oznamovatele, kteří se nerozhodli pro anonymní oznámení, a pro osoby dotčené, které jsou v oznámení jmenovány.

 

Typ a účel zpracování

Při oznámení oznamovatele a přihlášení k případu mohou být shromážděny některé osobní údaje. Pokud se oznamovatel nerozhodl pro anonymní oznámení, jeho osobní údaje budou použity k vyřízení případu. Osobní údaje dotčené osoby, které jsou obsaženy v oznámení oznamovatele, mohou být rovněž zpracovány a použity k objasnění a vyřízení věci. Oznamovatel, který oznámil případ, se může přihlásit pomocí čísla případu a hesla.

 

Právní základ

Ve společnosti Jeremias CZ s.r.o. je v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zaveden vnitřní oznamovací systém, který je určen pouze pro osoby, které se o možném protiprávním jednání u společnosti dozvěděly v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro společnost.

 

Kategorie dat

  • Oznamovatel: E-mailová adresa, telefonní číslo, jméno, příjmení, váš dotaz, případně další údaje, které nám oznamovatel sdělí bez vyzvání.
  • Dotčená osoba: Údaje se mohou lišit v závislosti na oznámení oznamovatele. Většinou se jedná alespoň o údaje o jménu.

 

Zdroj dat

Oznamovatel

 

Příjemci

Přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti, se vylučuje. Tyto osoby mohou podávat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Oznámení lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti podat Příslušné osobě:

  • Ústně - tel.: +49 (0) 800/884 7496 (Příslušnou osobou pro přijetí oznámení telefonicky je určena společnost BKP Compliant GmbH)
  • Písemně - podáním oznámení pomocí elektronického formuláře (Příslušnou osobou pro přijetí oznámení písemnou formou je určena společnost BKP Compliant GmbH)
  • Osobně (příslušnou osobou pro osobní přijetí oznámení je určena paní Ing. Veronika Dušková)

 

Doba uchování

Údaje se v tomto ohledu zpracovávají pouze po dobu trvání příslušného účelu. Poté se smažou, pokud nebrání v tom zákonné povinnosti k uchování.

 

Zákonná / smluvní povinnost

Poskytnutí osobních údajů oznamovatelem je dobrovolné.

 

Přenos do třetí země

Zpracování se neprovádí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP).

 

Automatizované rozhodování a profilování

Jako zodpovědná společnost se při tomto zpracování dat zříkáme automatizovaného rozhodování a profilování.