EDI - Electronic Data Interchange

Strukturální uspořádání elektronické výměny dat skupiny Jeremias

Abychom zajistili bezproblémovou komunikaci s našimi zákazníky a dodavateli, spoléháme se na mezinárodní standardy pro výměnu informací prostřednictvím EDI (Electronic Data Interchange).

Za tímto účelem používáme jako prioritní standard EDIFACT ve formátu D96A. Jsme otevřeni jakémukoli jinému standardu nebo formátu specifickému pro zákazníka, ale důrazně doporučujeme mezinárodní standard (např. : EDIFACT, openTRANS, ANSIX12, [. . . ]). Pomocí systému EANCOM D96A se také můžete snadno spojit s dalšími zákazníky a dodavateli. EDIFACT je celosvětově nejrozšířenějším standardem. "EDIFACT je také nejrozšířenějším transakčním standardem: 43,4 % společností si vyměňuje data prostřednictvím EDIFACT." - Fraunhoferův institut "E-Business Standards. Nejrozšířenější je formát D96A.