Impressum

Jeremias Abgastechnik GmbH
Opfenrieder Str. 12
DE-91717 Wassertrüdingen

Tel: +49 (0) 9832 68 68 50
Fax: +49 (0) 9832 68 68 68
E-mail: info@jeremias.de

Obvodní soud: Ansbach, HRB 1185
Místo plnění: Wassertrüdingen
Sídlo soudu: Ansbach

DIČ: DE 131940677

Jednatelé:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Stefan Engelhardt
Dipl.-Betriebsw. (FH) Wolfgang Geiser
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Christoph Wißmüller

Jeremias CZ s.r.o.
Školní 22/6
CZ - 43401 Most Rudolice

Tel:  +420 476 701238
Fax: +420 476 704296
E-mail: info@jeremias.cz

IČO:47285915
DIČ: CZ47285915


Ručení:
Informace na našich internetových stránkách jsme pečlivě sestavili a vyhrazujeme si právo tyto informace měnit nebo aktualizovat kdykoliv a bez předchozího oznámení. Výslovně, nepřebíráme ručení za informace, zejména za jejich úplnost, správnost, aktuálnost, použitelnost nebo neporušení zákonů nebo práv třetích osob. Vylučujeme jakékoliv ručení za škody, které vznikly přímo nebo nepřímo na základě použití našich internetových stránek nebo na základě informací na nich obsažených, pokud nespočívají na úmyslu našich stránek.
 
Odkazy:
Na našich internetových stránkách se mohou nacházet odkazy na internetové stránky třetích osob. Děje se tak pouze v rámci služeb pro návštěvníky našich internetových stránek. Obsah těchto cizích internetových stránek nemůžeme ani ovlivnit, ani kontrolovat, neztotožňujeme se s jejich obsahem a jejich užívání nedoporučujeme ani nepodporujeme. Nepřebíráme žádné ručení, ani výslovně, ani mlčky za obsahy cizích internetových stránek nebo za jejich používání.

Autorské právo
Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafy, zvukové soubory, videa a animace, jakož i jejich umístění na našich internetových stránkách podléhá ochraně podle autorského práva a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Obsah našich internetových stránek se nesmí kopírovat, šířit, měnit, používat nebo zpřístupňovat třetím osobám pro komerční účely. Některé naše internetové stránky obsahují kromě toho texty, obrázky a grafy, které podléhají autorskému právu třetích osob.

Licenční práva:
Duševní vlastnictví obsažené resp. nabízené na našich internetových stránkách je chráněno průmyslovými ochrannými právy, obzvláště přihláškami patentů a patenty, a autorskými právy. Našimi internetovými stránkami se ani výslovně, ani mlčky neudělují uživatelská práva, např. licence, k těmto průmyslovým ochranným právům a uživatelským právům.

Prokázání obrázků:
Všechny obrázky, které se používají na této webové stránce, byly nakoupeny od fotolia.com. Níže naleznete všechny potřebné údaje k obrázkům podle jejich výskytu v různých položkách menu webové stránky:
 

 

Záhlaví:
Svářeč / © motorradcbr


Použití:
Energetický zlom / © Coloures-pic
Muž v žitném poli s čerstvými zrny / © Kitty
Pouring cooking Oil / © Mara Zemgaliete
Plynový plamen 1 / © ronkos 77
Man on roof / © webphoto
Couple sitting at fireplace / © nyul
Power generator turbine / © photosoup
Palivové dříví / © grafikplusfoto
Gas flames 01 / © Ingo Bartussek
Plynoměr / © Kathrin 39
Zamlžená okna / © Tsuboya
Dymy z kominów / © Grzegorz Polak
Směrová tabule Udržitelnost / © bluedesign
Chlapec s labradorským retrieverem před obilným polem / © mekzar
Energeticky úsporné žárovky / © Coloures-pic
Elektřina řepkové pole na jaře 7 / © Stephan Leyk
Pauza / © monropíc
Server room in data center. Telecommunication equipment / © Oleksandr Delyk
 

Academy:
Fond Karriere / © Alain Wacquier

Podniky:
Otisk boty v písku / © Smelzer
A lot of worn books are lying on top of each other / © kanzefar
Escritura / © Andi.es
certifikace ISO 9001 / © DOC RABE Media
Modrý štítek se 100% kvalitou / © stockWERK
World Eye / © Minerva
Sunset Tracking (parašutista) / © Flying_Wizard

Servis/kontakt:
Tiskové sdělení / © Marco 2811
Young men on a photography training day / © goodluz
Download Map Shows Downloads / © Stuart Miles