Systemicons Schornsteinzubehör

Spalinová klapka

Pomáhá šetřit energii a brání průniku spalin

Spalinové klapky, nazývané po svém vynálezci také Diermayerovy klapky, se montují do spojovacího potrubí mezi kotel a komín a uzavírají spalinovou cestu do komína ve chvílích, kdy se komín nepoužívá.

Díky omezení proudění vzduchu z kotelny tak nedochází k rychlejšímu vychladnutí zdroje tepla a vytápěného prostoru a podporuje se úspora energie. Navíc například u kaskádových zapojeí nedochází k možnému průniku spalin z jiných spotřebičů napojených na komín do místnosti a působí jako určitá zvuková izolace u vícenásobně osazených komínů.   

Nabízíme jak ručně uzavíratelné spalinové klapky, tak spalinové klapky s elektrickým servomotorem, které jsou řízené automaticky hořákem. Zvláštní případ představují implozní klapky (Joukowského klapky), které zajišťují kompenzaci nežádoucích výkyvů tlaku ve výfukovém potrubí.


Motorické výfukové klapky

Motorické spalinové klapky 

Motorem ovládaná spalinová klapka se hodí k montáži do potrubí všech regulovaných spotřeničů na olej, plyn, tuhá paliva či biomasu.  

Mimo pracovní dobu spotřebiče klapka automaticky zavírá spalinovou cestu, aby se zabránilo tepelným ztrátám. Pokud regulátor teploty (termostat) vyšle požadavek na generování tepla, před zprovozněním hořáku elektromotor automaticky otevře klapku a uvolní se program zapálení ohně.

Implozní klapka

Implozní klapka (Joukowského klapka)

Především u velkých jednotek může ve výfukovém potrubí dojít následkem silného kolísání tlaku k Joukowského rázu, který může být vyvolán například výbuchem s následným poklesem tlaku, náhlým vypnutím hořáku po výpadku proudu / po defektu nebo následkem rychlého zavření klapek na přívodu vzduchu hořáku.

V takovém případě se náhle přeruší proud horkého odpadního vzduchu, což může způsobit enormně vysoký podtlak ve výfukovém potrubí a jeho deformaci až nevratné zničení.

Použití Joukowského klapky tomuto efektu brání.

Při velké změně tlaku ve výfukovém potrubí se normálně zavřená krycí deska Joukowského klapky automaticky hned otevře pomocí pružinového mechanismu, a tímto způsobem umožní proudění vzduchu pro vyrovnání tlaku. Jakmile nastanou normální tlakové poměry, klapka se zase zavře a jednotka se může vrátit k normálnímu provozu.

Explozní klapka

Explozní klapka

Při provozu spalovacích motorů, zejména plynových, je možné, že se do výfukového potrubí dostane nedostatečně spálená palivová směs.

Možné příčiny:

 • Neuzavírá těsně výstupní ventily
 • Nesprávný poměr vzduch / palivo
 • Nedostatečný přísun paliva
 • Špatné načasování zapalování
 • Příliš bohatá palivová směs

Pokud se potom nespálená palivová směs zapálí mimo plánované místo, například na žhavém katalyzátoru, vede to k deflagraci ve výfukovém systému. Doporučuje se proto instalace přetlakové klapky (explozní klapky), zejména u velkých systémů. Umožňuje přetlak vytvořený explozí automaticky uniknout ze systému za zlomek sekundy, čímž zabrání poškození výfukového potrubí.

Explozní klapky Jeremias jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli 1.4404 (316L) a lze je použít až do teploty výfukových plynů 600 ° C. Díky variabilně nastavitelnému otevíracímu tlaku je lze dokonale přizpůsobit příslušnému systému.

Výhody

Výhody spalinových klapek Jeremias:

 • Účinná úspora energie
 • Zpomalení vychladnutí zdroje tepla
 • Omezení chladnutí místnosti díky pojistce proudění u plynových krbů bez ventilátoru
 • Zlepšení účinnosti topenišť při společně používaném komíně
 • Zvuková izolace při vícenásobném osazení plynových topenišť ke společnému komínu
 • Dlouhá životnost díky ocelovými komponentám
 • Mnoho variant spalinových klapek pro různé účely a situace
 • Implozní a explozní klapky zabraňují poškození kouřovodu v případě náhlých výkyvů tlaku

Kontakt

Co pro Vás můžeme udělat?

Osobní poradenství, optimální služby a osobní vztah k našim zákazníkům a partnerům jsou pro nás velmi důležité.

Máte dotazy k našim výrobkům, chcete si nechat vypracovat cenovou nabídku nebo potřebujete podporu při plánování vašeho komínového projektu?

Ozvěte se nám, rádi vám poradíme!

Kontaktní formulář

Můžete nás navštívit, nebo také kontaktovat telefonicky či e-mailem:

Sídlo společnosti Most
Jeremias CZ s.r.o


Školní 22
CZ - 434 01 Most Rudolice

Tel:  +420 778 442 874
Fax: +420 476 704 296
info@jeremias.cz

 
Prodejní sklad Praha - Hostivař

Štěrboholská 44/1307
(Areál Tesla Karlín)
CZ - 102 00 Hostivař
 
 

Prodejní sklad Brno

Kaštanová 489
(Areál MANAG)
CZ - 620 00