{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Zajištění kvality

  Více než 90 systémů s certifikací CE

  25 let záruka

  Nerezové komíny

  Dost dobré je jen to nejlepší

  Jméno Jeremias je synonymem inovace a kvality. Produkty Jeremias se vyrábějí s ohledem na EN 1856-1 (požadavek na výkon pro kovové výfukové systémy) a při zajištění jakosti EN ISO 9001:2000, a splňují tak ustanovení pro všechny běžné aplikace v soukromých, podnikatelských a průmyslových projektech. Jako výrobce poskytujeme svým zákazníkům záruku 25 let na odolnost našich produktů z ušlechtilé oceli proti korozi.
  Kromě předepsaných certifikátů CE vlastní Jeremias speciální schválení a potřebné registrace na národní i mezinárodní úrovni. Neustále pracujeme na zlepšování kvality našich produktů a disponujeme celou řadou nástrojů pro zajištění kvality: 

  • Více než 90 různých systémů s certifikací CE
  • Vlastní zkušebna výfukových tlumičů zvuku pro snižování hlučnosti
  • Interní zkušebna pro zkoušky termodynamiky, tlakotěsnosti a statiky našich systémů
  • Laserová CNC technologie
  • Lisovací CNC technologie
  • Moderní plánovací software 3D CAD
  • Speciální slitiny ušlechtilé oceli
  • Vodotěsné a plynotěsné leštěné sváry
  • 3D laserová a plazmová řezačka
  • 3D kreslicí laser s řezačkou trubek
  • Počítačové simulace
  • Vlastní vývoj výrobních strojů

   

  Máte-li zájem, prohlédněte si naši publikaci Profil společnosti

  Ocelové komíny

  Abychom splnili vysoké nároky, které klademe na kvalitu, zpracováváme naše rozdílné materiály v oddělených výrobních halách a na oddělených strojích. Pouze tak můžeme zabránit riziku ztráty kvality, k níž může dojít např. kvůli kontaktní korozi.


  Hala černé oceli
  V hale černé oceli se zpracovávají výlučně rezavějící oceli, tj. jedná se zde o výrobu vnějších trub, plošin a ocelových lešení. Po přípravě vnějších trub se do nich v hale černé oceli zasouvají délkově přizpůsobené a izolované vnitřní trouby.

  Hala ušlechtilé oceli

  Hala ušlechtilé oceli se používá výlučně ke zpracování „bílé oceli“, aby se zabránilo korozi kontaktem s černou ocelí. To svědčí o vysokých požadavcích na kvalitu, protože to vyžaduje předběžné komisionování materiálu, který se smí zpracovávat pouze na oddělených strojích.

  Podélné svary se svařují automatem na nosníku, kruhové svary se provádějí ručně. Aby se dosáhlo vysoké kvality svaru, je ke všem svarům do průměru 1 200 mm zevnitř přiváděn speciální ochranný plyn. Děje se tak umístěním formovacích jednotek na vnitřní straně styčných svarů. Větší průměry se svařují z vnitřní strany, aby se zajistila kvalita svaru na straně kouřového plynu.

  Po zkrácení trub z ušlechtilé oceli na požadovanou délku jsou trouby izolovány v hale ušlechtilých ocelí a připraveny na spojení, tj. na zasunutí v hale černé oceli.

  Certifikace
  Jako člen četných oborových sdružení udržujeme svá osvědčení aktuální a získáváme certifikáty pro ověření prvotřídní jakosti výrobků a výrobních procesů, jako např.:

  • Certifikát shody interní kontroly výrobků EN 1090-1
  • Svařovací certifikát k EN 1090
  • Certifikát shody interní kontroly výrobků EN 13084-7
  • Certifikát EN ISO 3834-2

   

   

  Záruka 25 let!