{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Spalinové klapky

  Pro optimální regulaci kouřovodů 

  25 let záruka

  Joukowského klapka

  Implozní klapka

  Technická data

  Popis:

  Především u velkých zařízení může u výfukového vedení docházet k tzv. Joukowského rázu v důsledku silného kolísání tlaku, které se spustí např. vzplanutím s následným snížením tlaku, okamžitým odpojením hořáku v důsledku výpadku proudu / závady nebo příliš rychlým zavřením klapky přiváděného vzduchu u hořáku.


  V takovém případě se horký proud výfukových plynů náhle přeruší, což může vést k enormnímu podtlaku ve výfukovém vedení a k jeho deformaci, či dokonce neopravitelnému zničení.

  Použití Joukowského klapky tomuto efektu zabrání.

  Při velké změně tlaku ve výfukovém potrubí se standardně zavřená krycí deska Joukowského klapky automaticky hned otevře pomocí pružinového mechanismu, a tímto způsobem umožní proudění vzduchu pro vyrovnání tlaku. Jakmile nastanou normální tlakové poměry, klapka se zase zavře a jednotka se může vrátit k normálnímu provozu.

  Ke stažení

  Přehled sortimentu
  Objednávací formulář

  Záruka 25 let!