{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  Kogenerační Jednotka

  Nabízíme optimální výfukovou jednotku pro každý způsob použití.


   

   

  25 let záruka

  Jednoduché řešení s dvojím užitkem

  Decentrální kogenerační jednotky (KJ) významně přispívají k úspěšnému energetickému převratu.

  Podle principu společné výroby elektřiny a tepla (KWK) na jedné straně vyrábějí elektrickou energii a navíc umožňují přímé lokální využití uvolněného tepla, například k vytápění nebo jako procesní teplo v průmyslu.

  Tímto způsobem dosahují KJ velmi vysoké účinnosti a v ideálním případě mohou zhodnotit více než 90 % vložené primární energie.

  TOPNÝ OLEJ
  Pro kogenerační jednotky se většinou používá extra lehký topný olej (topný olej EL). Kogenerační jednotky, které používají topný olej, se hodí právě do domů bez přípojky plynu, resp.
  pro sanaci starých domů, ve kterých je olejová nádrž.
  PLYN Z ČISTIČEK
  Plyn vyrobený v čističkách má díky vysokému podílu metanu velký obsah energie. Kvůli škodlivému účinku na ozonovou vrstvu je v kogeneračních jednotkách velmi žádoucí využití bahenního plynu
  ZEMNÍ PLYN / KAPALNÝ PLYN (LPG)
  Přípojka zemního plynu, která je v mnoha domácnostech, umožňuje provoz kogeneračních jednotek na zemní plyn. Alternativně jsou zajímavé kogenerační jednotky na kapalný plyn, ve kterých se palivo skladuje ve speciální nádrži
  BÁŇSKÝ PLYN
  Báňský plyn se uvolňuje při těžbě kamenného uhlí jako odpadní produkt. Uzavřené doly dodávají odplyňovacími potrubími nepřetržitě plyn obsahující 40–80 % metanu
  BIOPLYN
  Plyn získaný v bioplynových stanicích nemá při hoření dopad na klima, protože vzniká pouze Co2, který předtím zachytily rostliny. Bioplyn se také vyznačuje značně lepší ekologickou bilancí než fosilní paliva
  SKLÁDKOVÝ PLYN
  Při přirozeném tlení odpadu vzniká skleníkový plyn, který je škodlivý pro klima a obsahuje vysoký podíl metanu. Protože je v dostatečném množství k dispozici jen krátkou dobu, používají se zde většinou mobilní kontejnerové kogenerační jednotky.
  DŘEVNÝ PLYN (SYNTETICKÝ PLYN)
  Při nízkotepelné karbonizaci dřeva, dřevěných pelet nebo štěpků při zavření vzduchu vzniká mimo jiné dřevný plyn, který se v kogeneračních jednotkách může používat k výrobě elektřiny a tepla.

  ROSTLINNÝ OLEJ
  Pro použití v moderních spalovacích motorech se musí olej získaný například z řepky olejky upravit. Ve srovnání s naftou nebo topným olejem vzniká při spalování rostlinného oleje daleko méně jemného prachu a sazí

  Nabízíme vám výfukové systémy šité na míru pro kogenerační jednotky. S podporou kompetentních plánovacích expertů Jeremias se tak pro každou kogenerační jednotku s výkonem nižším než 2,5 kW až po výkon vyšší než 50 kW najde správně dimenzované řešení.
  Pro menší jednotky do 20 kW nabízí EW-PPS velmi výhodný plastový výfukový systém z polypropylenu. Lze efektivně aplikovat při teplotách do 100 °C. Jednoplášťový systém EW-KL z ušlechtilé oceli s metalicky kónickým plochým těsněním je dimenzován na teploty odpadních plynů do 600 °C. Náročnější aplikace ve stejném teplotním rozsahu lze realizovat pomocí dvouplášťového výfukového systému DW-KL s minerální izolací. Varianta DWKH kromě toho zajišťuje propojení silovým a tvarovým spojem. Tak lze vytvořit tlakotěsná potrubí i ve složitých montážních situacích.
  Všechny čtyři výfukové systémy BHKW od společnosti Jeremias jsou dimenzovány na přetlak do 5 000 Pa, a splňují tak nejvyšší požadavky na teplotní a tlakovou odolnost. Jako komínové sady se navíc montují daleko snáze a rychleji než alternativy svařované na místě.
  Informujte se také o naší široké nabídce zvukotechnických řešení pro kogenerační jednotky.
  V brožuře „Výfukové systémy pro kogenerační jednotky“ najdete základní přehled tohoto tématu:
  Stáhnout brožurufileadmin/user_upload/de_data/jeremias/inhaltsseiten/service-kontakt/downloads/broschueren/Jeremias_DE_Brochure_CHP.pdf

  DW-KL

  Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli s kónicky utěsněným spojením

  Záruka 25 let!