{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296
  25 let záruka

  Certifikace CE

  V uplynulých letech se učinilo mnohé v oblasti certifikace CE. Od 1. 7. 2013 platí již jen nařízení o stavebních výrobcích (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011), které zrušilo směrnici o stavebních výrobcích platnou od roku 1989 (směrnice Rady 89/106/EHS), a platí tak jako evropské nařízení ve všech členských státech EU. Cílem nařízení je uvádění stavebních výrobků do oběhu, volný pohyb zboží a odstranění technických překážek obchodu v Evropském hospodářském prostoru. Nařízení se liší od dosavadní směrnice zejména prohlášením o vlastnostech výrobků, označením CE a posuzováním a ověřováním stálosti vlastností. Nařízením se také mění význam označení CE. Výrobce tak bude do budoucna dokumentovat, že přebírá odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech a za dodržení všech příslušných evropských právních předpisů.

  Při přechodu na nařízení o stavebních výrobcích je nutno respektovat následující tři podstatné body:

  • 1. Vyhotovení prohlášení o vlastnostech pro stavební výrobek
  • 2. Umístění označení CE za nových předpokladů
  • 3. Hodnocení a ověřování stálosti vlastností

   

  To mělo také pro společnost Jeremias a pro osoby odpovědné za oblast certifikace CE dalekosáhlé důsledky. Bylo nutné přepracovat všechna platná prohlášení o shodě CE na prohlášení o vlastnostech, a to u více než 80 různých systémů pro odvod spalin. Naše jedinečnost v Evropě se zakládá na rozmanitosti systémů a na tom, že se vždy zabýváme potřebami a požadavky našich zákazníků. Výše uvedená změna předpisů vyvolala řadu otázek, které čekaly na odpovědi. Mnozí
  z našich zákazníků o tomto „novém“ nařízení nic nevěděli, a proto jsme museli vyvíjet intenzivní osvětovou činnost, aby naši zákazníci, koncoví zákazníci a také kominíci mohli správně odhadnout stav věci. Společnost Jeremias nadchne kompletním řešením přizpůsobeným zákazníkovi a profesionální podporou.

  Jeremias jako jeden z předních výrobců komínů a zařízení pro odvod spalin přebírá
  v prohlášeních o vlastnostech odpovědnost za shodu stavebního výrobku a za vlastnosti uvedené v prohlášení.

  Nejdůležitější úkoly a povinnosti výrobce jsou:

   • 1. Vyhotovení prohlášení o vlastnostech a umístění označení CE
   • 2. Neuvádění rozporných údajů o vlastnostech stavebního výrobku
   • 3. Povinná archivační doba dokumentů 10 let
   • 4. Zpětná sledovatelnost stavebního výrobku
   • 5. Svolávací akce v případě nedodržení vlastností
   • 6. Informační povinnost vůči úřadům

    Záruka 25 let!