{$common.contactHotlinesText}
  Tel: +420 476 701238
  Fax: +420 476 704296

  KOMÍNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

  U Jeremiasu naleznete rozsáhlou nabídku příslušenství pro komíny a odtahy spalin.

   

   

   

  25 let záruka

  Implozní klapka

  Technická data

  Popis:

  Především u velkých jednotek může ve výfukovém potrubí dojít následkem silného kolísání tlaku k Joukowského rázu, který může být vyvolán například výbuchem s následným poklesem tlaku, náhlým vypnutím hořáku po výpadku proudu / po defektu nebo následkem rychlého zavření klapek na přívodu vzduchu hořáku.

  V takovém případě se náhle přeruší proud horkého odpadního vzduchu, což může způsobit enormně vysoký podtlak ve výfukovém potrubí a jeho deformaci až nevratné zničení.

  Použití Joukowského klapky tomuto efektu brání.

  Při velké změně tlaku ve výfukovém potrubí se normálně zavřená krycí deska Joukowského klapky automaticky hned otevře pomocí pružinového mechanismu, a tímto způsobem umožní proudění vzduchu pro vyrovnání tlaku. Jakmile nastanou normální tlakové poměry, klapka se zase zavře a jednotka se může vrátit k normálnímu provozu.

  Záruka 25 let!